Strona główna Historia Cmentarza Aleja Zasłużonych Linki
Opiekę nad Grobami w Krakowie
Mapa Cmentarza
aleja

Na dawnym cmentarzu wojskowym (ul. Prandoty – włączony w 1920 r.) znajdują się m.in. kwatery: powstańców wielkopolskich , śląskich i obrońców ojczyzny 1939-1945, młodzieży szkół średnich Krakowa poległej 1914-1920, lotników brytyjskich, partyzantów, ofiar zbrodni hitlerowskich, żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas wyzwalania Krakowa 1945. W tej części cmentarza pochowano także rodziców (Emilię i Karola) oraz brata papieża Jana Pawła II, lekarza Edmunda Wojtyłę.

Spośród znanych postaci na cmentarzu Rakowickim spoczywają m.in:

badacz przeszłości Krakowa K. Bąkowski, założyciel znanej drukarni krakowskiej W.L. Anczyc, księgarz i wydawca słynnych "Kalendarzy Krakowskich" J. Czech, prezydenci Krakowa J. Dietl i J. Leo, historyk Krakowa i księgarz A. Grabowski.

aleja

A także historycy: J. Szujski, S. Smolka, F. Piekosiński, historyk i bibliograf J.S. Bandtkie, historyk i polityk M. Bobrzyński, działacze ruchu robotniczego: I. Daszyński, B. Drobner, historyk literatury polskiej J. Kleiner, językoznawca Z. Klemensiewicz, filolog K. Nitsch, filozofowie: L. Chwistek, R. Ingarden, geolog W. Goetel, botanicy: J. Rostafiński, W. Szafer, bakteriolog O.F.K. Bujwid, kompozytorzy: B. Wallek-Walewski, W. Żeleński, aktorzy: H. Modrzejewska, S. Wysocka, L. Herdegen, aktorka i reżyser L. Zamkow-Słomczyńska, scenograf I. Gall, malarze: J. Matejko, Kossakowie (Juliusz, Wojciech, Jerzy, w grobowcu rodzinnym Kossaków), T. Axentowicz, M. Stachowicz, K. Pochwalski, J. Mehoffer, H. Rodakowski, T. Czyżewski, F. Pautsch, architekci: F. Mączyński, S. Odrzywolski-Nałęcz, T. Pryliński, T. Stryjeński, T. Talowski, rzeźbiarze: Z. Langman, K. Laszczka, poeci: L. Rydel, G. Ehrenberg, T. Śliwiak, komediopisarz M. Bałucki, pisarze: J. Wiktor, H. Mortkowicz-Olczakowa, S. Otwinowski.