Strona główna Historia Cmentarza Aleja Zasłużonych Linki
Opiekę nad Grobami w Krakowie
Mapa Cmentarza
aleja

Miał ogromny wpływ na ratowanie zabytków Krakowa. Uczestniczył w pracach komisji konserwatorskich podczas odnawiania gotyckiego ołtarza Wita Stwosza w Kościele Mariackim, restauracji gmachu Sukiennic, Kościoła Mariackiego oraz zamku na Wawelu. Brał udział w pracach naukowo-badawczych oraz wykonywał rysunki inwentaryzacyjne podczas otwarcia w katedrze wawelskiej grobów: Kazimierza Wielkiego , królowej Jadwigi i kardynała Oleśnickiego. Uczestniczył w pracach komisji nad stworzeniem ustawy o konserwacji zabytków.

Był w konflikcie z władzami Krakowa, które nie bacząc na jego starania, postanowiły wyburzyć gotycki zespół klasztorno-szpitalny pod wezwaniem św. Ducha pod budowę nowego gmachu teatru. Dotknięty tym Matejko, zwrócił wszystkie otrzymane od miasta godności.

aleja

Zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 55 lat
1 listopada 1893 roku. Uroczysty pogrzeb odbył się 7 listopada z udziałem mieszkańców miasta i licznych delegacji. Po nabożeństwie w kościele Mariackim, przy wtórze Dzwonu Zygmunta, kondukt żałobny podążył na miejsce wiecznego spoczynku Mistrza na Cmentarzu Rakowickim.


Wybitny malarz rosyjski Ilia Riepin tak pisał o pogrzebie Matejki:
″ Widać, że Polacy nie traktują go obojętnie. Serca zapalone jego namiętną miłością ojczyzny płoną przed nim jak pochodnie… ″