Strona główna Historia Cmentarza Aleja Zasłużonych Linki
Opiekę nad Grobami w Krakowie
Mapa Cmentarza
aleja

Aleja Zasłużonych:

Pomniku Ofiar Komunizmu


Postawiono go 8 kwietnia 1995 roku. Znajduje się on na tyłach kaplicy cmentarnej w miejscu gdzie wcześniej stał prosty biały krzyż, upamiętniający męczeńską śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Jego autorem jest znany krakowski rzeźbiarz Stefana Dousa. Pomnik zwany jest „Krzyżem Katyńskim” ponieważ data jego powstania przypadła na 55 rocznicę zbrodni katyńskiej (w 1940 r. na mocy decyzji Stalina, NKWD wymordowało (strzał w tył głowy) ok. 30 000 obywateli polskich przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSSR (oficerów Wojska Polskiego, KOP, Policji, urzędników państwowych, inteligencji i innych).

aleja

Jan Matejko (1838-1893)


Najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX wieku. Wielki autorytet duchowy, kształtujący myślenie historyczne i wyobraźnię pokoleń Polaków. W latach 1852-1858 studiował u Władysława Łuszczkiewicza i Wojciecha Stattlera w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której później był długoletnim dyrektorem (od 1873). Wykształcił wielu malarzy. Jego uczniami byli min. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański.

Najważniejsze dzieła Matejki: Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski, Jan III Sobieski pod Wiedniem, Śmierć króla Przemysła II, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, Kazanie Skargi, Stańczyk, Polonia - Rok 1863, Rejtan – Upadek Polski, Alchemik Sędziwój i Zygmunt III, Unia Lubelska, Stefan Batory pod Pskowem, Chrzest Litwy, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, Bitwa pod Racławicami, poczet Królów i Książąt Polskich.